บัญชีเงินฝาก
Lifestyle

5 บัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยดี

ปัจจุบันสถานการณ์เศษฐกิจโลกกำลังมีแนวโน้มตกต่ำลงเนื่องจากราคาน้ำมันและสถานการณ์โควิด-19 ร่วมกับสงครามรัสเซียกับยูเครนที่ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบทั้งสิ้น จึงทำให้การกอดเงินสดและเก็บเงินจึงเป็นทางเลือกที่ดีและปลอดภัยนั้นเองครับ ในบทความนี้จะพาทุกๆ ท่านไปพบกับ “5 บัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยดี” กันครับ บัญชีเงินฝากคืออะไร? บัญชีเงินฝาก (Deposit) คือ ผู้ฝากเงินกับธนาคารเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขการฝากเงินมากน้อยแตกต่างกันไป และอาจมีบางส่วนเชื่อมั่นว่าเมื่อฝากเงินก็ต้องได้รับดอกเบี้ยตามที่โฆษณาเป็นผลตอบแทนอย่างแน่นอน แต่ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝากมีหลากหลายรูปแบบ และบางรูปแบบมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่น ถ้าถอนก่อนกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ยตามที่สถาบันการเงินประกาศ หรือถ้าถอนเงินมากกว่าจำนวนครั้งที่กำหนดใน 1 เดือนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอน เราจึงควรศึกษาเงื่อนไขต่างๆ อย่างรอบคอบเสมอครับ 5 บัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยดี ●ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ออมเงินสบายใจ ไม่เสียภาษี ระยะเวลาฝาก 24, 36 เดือน  ดอกเบี้ย : 1.75% (24เดือน), 1.90% (36เดือน) เงื่อนไขการฝาก – เปิดบัญชีขั้นต่ำ: 1,000 บาท – จำนวนเงินฝากต่อครั้ง: 1,000 – 25,000 บาท (24 เดือน), […]