Lifestyle

หลักการซื้อเพชร ที่คุณควรรู้

การเลือกซื้อเพชร ใช่ว่าจะเลือกแบบสุ่มสี่สุ่มห้าก็ได้ เพชรคืออัญมณีที่มีราคาแพงและหากคุณต้องจ่ายเงินจำนวนมาก เพื่อซื้อเพชรที่ไม่มีคุณภาพ แน่นอนว่าย่อมไม่คุ้มค่าและไม่มีใครอยากให้เป็นเช่นนั้น วันนี้เราจึงมีหลักการซื้อเพชรมาแนะนำ ถ้าอยากได้เพชรมีคุณภาพ จะต้องพิจารณาจากอะไร โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังวางแผนจะซื้อเพชรในเร็วๆ นี้ เพชรต้องมีใบเซอร์รับรอง หลักการซื้อเพชรคุณภาพ เพชรต้อมีใบ certificate ซึ่งเป็นใบรับรองของเพชร โดยเป็นเอกสารที่ระบุข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเพชรในแต่ละเม็ด ที่ผ่านการตรวจสอบในเรื่องของสี ขนาด ตำหนิ หรือมลทิน รวมถึงการเจียระไน อย่างไรก็ตาม ใบเซอร์ที่รับรองจะต้องออกโดยสถาบันอัญมณีสากลที่มีความน่าเชื่อถือ ในปัจจุบันมีสถาบันด้านอัญมณีหลายสถาบันทั่วโลก แต่ที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ก็คือสถาบัน GIA  ซึ่งเป็นสถาบันที่ศึกษาทางด้านอัญมณีศาสตร์ และเป็นสถาบันที่คิดค้นและพัฒนาการประเมินคุณภาพของเพชรโดยใช้หลัก 4C โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพสีของเพชรที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนระดับสี ยกตัวอย่างเช่น D มีค่าเท่ากับสีที่ใสบริสุทธิ์หรือเรียกกันว่าเพชรน้ำร้อยนั่นเอง นอกจากสถาบัน GIA แล้วก็ยังมีสถาบันอื่นๆ เช่น HRD IGI ราคาของเพชรอ้างอิงจากตาราง RAPAPORT จะรู้ได้อย่างไรว่าเพชรราคาเท่าไหร่ หลักการซื้อเพชรง่ายๆ คือให้ดูจาก Rapaport  ซึ่งเป็นตารางราคาเพชรที่ร้านค้าหรือลูกค้าใช้อ้างอิงในการซื้อขายเพชรกันทั่วโลก โดยจะออกทุกเดือน ราคาของเพชรมีหน่วยเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อกะรัต ซึ่งหลังจากที่ทางลูกค้าทราบคุณสมบัติของ 4C ก็สามารถอ้างอิงราคาได้จาก Rapaport อย่างไรก็ตาม ราคาที่อ้างอิงจาก […]