กองทุน
Lifestyle

กองทุุนน่าซื้อประจำปี 2022

หากว่ากันด้วยเรื่องของเงินๆ ทองๆ แล้ว เป็นเรื่องที่ทุกๆ คนสนใจและให้ความสำคัญเพื่อเรื่องของเงินเป็นสิ่งที่ต้องกินต้องใช้กันในชีวิตประจำวันนั้นเองครับ นอกจากรายได้จากการทำงานหาเงินแล้ว ยังมีช่องทางการออมการหาเงินในมุมอื่นๆ อีกมากมายที่คุณอาจจะยังไม่กล้าลอง ไม่กล้าเสี่ยง บทความนี้จะพาทุกๆ ท่านไปค้นหาความรู้เกี่ยวกับ “กองทุน” โดนจะพาทุกๆ ท่านไปรีวิวกองทุนน่าซื้อประจำปี 2022 กันครับ จะมีกองทุนไหนบ้างนั้น ไปดูกันเล้ย!!!

ทำความรู้จักกับ “กองทุน”

กองทุน หรือ กองทุมรวม คือ เครื่องมือในการลงทุน (investment vehicle) สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ติดขัดด้วยอุปสรรคหลายประการ ที่ทำให้การลงทุนด้วยตนเองไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ

กองทุนรวม จึงเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมาย   ให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีสุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

4 สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อกองทุน

สิ่งที่นักลงทุนมือใหม่ควศึกษาทำความเข้าใจใน เรื่องหลักๆ ดังนี้

1. ไตร่ตรองว่าคุณจะลงทุนในอะไร เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจว่ากองทุนนี้คือกองทุนอะไร ประเภทใด มีนโยบายการลงทุนและกลยุทธ์การบริหารกองทุนเป็นแบบใด เพื่อทำให้นักลงทุนพิจารณาข้อมูลของการลงทุนได้ง่ายขึ้น

2. กองทุนนี้เหมาะกับเราหรือไม่? ข้อมูลในส่วนนี้จะบอกว่ากองทุนรวมนี้ คือกองทุนที่  “เหมาะกับใคร” และ “ไม่เหมาะกับใคร” เพื่อให้นักลงทุนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่ากองทุนรวมนี้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองหรือไม่

3. สัดส่วนของสินทรัพย์การลงทุน เป็นการแสดงรายละเอียดของกองทุนรวมนั้นๆ ว่าลงทุนในตราสารใดบ้าง และมีสัดส่วนการลงทุนของแต่ละตราสารอยู่ร้อยละเท่าไร หากเป็นการลงทุนในหุ้น จะบอกลักษณะหุ้นที่เลือกลงทุน รวมถึงการให้รายละเอียดหุ้นที่ลงทุน 5 อันดับแรก

 4. ผลการดำเนินงาน เป็นส่วนที่แสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังที่ผ่านมาของกองทุนรวมเทียบกับดัชนีชี้วัด ซึ่งจะแสดงในรูปผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน, 6 เดือนม 1 ปี, 3 ปี และตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ทั้งนี้ในการเปรียบเทียบกองทุนรวมว่ากองทุนรวมกองไหนมีผลการดำเนินงานที่ผ่านมาดีกว่า ต้องเทียบกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนแบบเดียวกัน และช่วงเวลาเดียวกัน โดยใน Fund Fact Sheet จะบอกวันที่คำนวณผลตอบแทนย้อนหลังเอาไว้ และอย่าลืมว่าผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

3 กองทุนหน้าซื้อประจำปี 2022

●PRINCIPAL iPROPEN-A (เสี่ยงสูง)

จุดเด่นที่น่าสนใจ: เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอจากการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพดี ที่มีรายได้ค่าเช่ามั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีนโยบายการลงทุนที่ยืดหยุ่นและเน้นการคัดเลือกตราสารที่ปัจจัยพื้นฐานดี เพื่อให้ได้หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพดี และสามารถสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอบริหารการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญการลงทุนสินทรัพย์ทางเลือก Principal Real Estate Investors LLC บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ให้บริการด้านการจัดการลงทุนที่จัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (Outsourced fund manager)

●KFESG (เสี่ยงสูง)

จุดเด่นที่น่าสนใจ: ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทคุณภาพดีทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Corporate Governance : ESG) ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ

●UGQG (เสี่ยงสูง)

จุดเด่นที่น่าสนใจ: สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นคุณภาพดี (Quality) มีการเติบโตทางธุรกิจที่แข็งแกร่งในหลากหลายประเทศและกลุ่มอุตสาหกรรมนโยบายการลงทุนไม่มีข้อจำกัดทั้งประเภทหุ้น มูลค่าหุ้น ประเทศที่ลงทุน หรือกลุ่มอุตสาหกรรม จึงสามารถปรับเปลี่ยนสไตล์หุ้นที่ลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาด  

และนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับ “กองทุุนน่าซื้อประจำปี 2022” ที่เราได้นำมาฝากทุกๆ ท่านกัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ