ประกาศรับสมัครงาน
Lifestyle

ต้องมีอะไรบ้างในการ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน จะมีมากกว่าโฆษณาทั่วไป เพราะบางครั้งการโฆษณาคนที่จะสมัครเป็นพนักงานแต่ไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เนื่องจากข้อมูลประกาศไม่ชัดเจนและไม่เพียงพอให้ผู้สมัครเข้าใจ จึงทำให้เกิดปัญหาให้งานดำเนินไปได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ในบทความนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่จำเป็นสำหรับการ ประกาศรับสมัครงาน ว่ามีสิ่งใดบ้างที่ควรอยู่ในใบประกาศเพื่อดึงดูดผู้สมัครที่มีความสนใจในตำแหน่งงานและมีความสามารถตรงตามกำหนดได้เข้ามาสมัคร 

มีอะไรบ้างที่ต้องอยู่ในใบ ประกาศรับสมัครงาน 

สำหรับข้อมูลที่ต้องมีทุกครั้งในการประกาศรับสมัครงาน มีทั้งหมด 4 ข้อ ซึ่งกล่าวได้ดังนี้ 

  • ระบุตำแหน่งงานให้ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ สิ่งแรกที่ดึงดูดผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งงาน ผู้หางานส่วนมากแล้วจะทำการค้นหาตามตำแหน่งงานเป็นหลัก ชื่อตำแหน่งต้องเหมาะสมและน่าสนใจและกระชับ ดังนั้นผู้หางานจะเข้าใจได้ทันทีว่าองค์กรของคุณต้องการตำแหน่งใด นอกจากนี้ยังสร้างความสนใจให้กับผู้สมัครที่มีความสามารถและทักษะการทำงานในตำแหน่งตรงกับความต้องการขององค์กรเอง ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาผู้สมัครเพิ่มเติม อีกทั้งได้พนักงานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
  • อธิบายว่างานมีรายละเอียดอย่างไร การให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานจะช่วยให้ผู้สมัครตัดสินใจได้ง่ายกว่าเดิม หากมีรายละเอียดงานชัดเจนจะได้ไม่เข้าใจผิดในภายหลังและจะเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นตามมา แนวทางสำหรับการเขียนรายละเอียดของงานสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

– หน้าที่ที่จำเป็นของตำแหน่งงาน 

– ความรับผิดชอบต่องานในตำแหน่งนั้น ๆ  

– ความสามารถและประสบการณ์ที่ทางบริษัทต้องการ 

– มีคุณสมบัติอะไรบ้างที่น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง 

  • ระบุช่วงเงินเดือนที่ผู้สมัครจะได้รับในแต่ละตำแหน่ง โดยต้องระบุเงินเดือนให้ชัดเจนและไม่ต่ำกว่ามาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน นั่นก็เพื่อให้ผู้สมัครทราบเงินเดือนที่แน่นอน ชัดเจน จะทำให้องค์กรมีคุณภาพและชื่อเสียงที่ดี 
  • แสดงจุดแข็งขององค์กรของคุณเพื่อให้ผู้สมัครรู้สึกสนใจและน่าเชื่อถือ เนื่องจากผู้สมัครในปัจจุบันนำความต้องการและความท้าทายใหม่ ๆ มาสู่องค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้เข้าสมัคร เมื่อปรับแล้วนำจุดแข็งและค่านิยมขององค์กรใส่ลงในใบ ประกาศรับสมัครงาน เพื่อสร้างความสนใจแก่เหล่าผู้สมัครงานทุกคน 

จากบทความจะเห็นได้ว่าการ ประกาศรับสมัครงาน ต้องมีองค์ประกอบสำคัญดังกล่าวเพื่อดึงดูดผู้หางานในตำแหน่งที่ยังว่างแน่นอนว่าคนที่ต้องการสมัครงานย่อมต้องการรายละเอียดครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตำแหน่งงาน เงินเดือน ความสามารถที่ต้องมี รวมถึงจุดแข็งของนายจ้าง ให้ผู้สมัครมีการตัดสินใจง่ายขึ้น