Food Lifestyle

อบรมปฐมพยาบาล คืออะไร อบรมอะไรบ้างและอบรมได้ที่ไหน

บ่อยครั้งที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นจากการทำงานแล้วปรากฏว่าเพื่อนร่วมงานหรือผู้พบเห็นไม่สามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุได้ ท้ายที่สุดผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตทันที ซึ่งไม่มีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ดังนั้น การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น จึงมีความสำคัญมากๆ หากพนักงานทุกคนในองค์กรได้รับการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นได้ ลดโอกาสการเสียชีวิตลง เช่น เมื่อเพื่อนร่วมงานเกิดหยุดหายใจกะทันหัน ผู้ที่ได้รับการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถทำ CPR ได้อย่างถูกต้อง โอกาสที่พนักงานคนนั้นจะเสียชีวิตจึงมีน้อยลง

อบรมปฐมพยาบาล คืออะไร

การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่ประสบอันตราย กำลังเจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บทั้งแบบเล็กน้อยและได้รับบาดเจ็บรุนแรง เป็นการให้บริบาลเพื่อรักษาชีวิต ป้องกันมิให้สภาพนั้นเลวร้ายลงกว่าเดิม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการฟื้นตัว หรือเป็นการรักษาในเบื้องต้น ก่อนมีการช่วยเหลือของบุคลากรทางการแพทย์ ส่วนการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น คือ การเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง เทคนิคการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความชำนาญ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการปฐมพยาบาลคอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา คอยฝึกสอนอย่างใกล้ชิด

หลักสูตรการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฉบับปรับปรุงใหม่ มีหลักสูตรดังต่อไปนี้

  • การประเมินผู้ได้รับบาดเจ็บ 40 รายการ
  • การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นแผลขนาดต่างๆ
  • การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน
  • การช่วยเหลือผู้ป่วยไฟฟ้าช็อต
  • การช่วยเหลือผู้ป่วยจากภาวะกระดูกหัก
  • การช่วยเหลือในกรณีจมน้ำ
  • เรียนรู้อุปกรณ์ที่ใช้ปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
  • การทำ CPR ฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือ AED

อบรมปฐมพยาบาลได้ที่ไหน?

อบรมปฐมพยาบาลได้ที่ไหน หลายคนสงสัย ปัจจุบันมีหลายสถาบันที่เปิดสอน เปิดอบรมการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น เลือกสถาบันที่เชื่อถือได้เท่านั้น สถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 หลักสูตรการเรียนการสอนต้องได้มาตรฐานสากล ทั่วโลกให้การยอมรับ ทีมอาจารย์ผู้สอนต้องมีความรู้ มีความชำนาญและมีประสบการณ์โดยตรงด้านการปฐมพยาบาล ด้านการกู้ชีพ กู้ภัย การจัดการเหตุฉุกเฉิน สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสมในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

หลายๆ สถาบันเปิดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยหลักสูตรอินเฮ้าส์ (In-House) รับอบรมปฐมพยาบาลถึงที่ ทั่วประเทศไทย ทั้ง 77 จังหวัด มีทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษรองรับ หลังจากผ่านการอบรมปฐมพยาบาลแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้วุฒิบัตรเพื่อยืนยันด้วย สัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น คือ เรียนรู้ภาคทฤษฎี 20% ส่วนอีก 80% คือการได้ปฏิบัติจริงอย่างเข้มข้น เพื่อเน้นการนำไปปฏิบัติจริงเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน