Food

อบรมปฐมพยาบาล คืออะไร อบรมอะไรบ้างและอบรมได้ที่ไหน

บ่อยครั้งที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นจากการทำงานแล้วปรากฏว่าเพื่อนร่วมงานหรือผู้พบเห็นไม่สามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุได้ ท้ายที่สุดผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตทันที ซึ่งไม่มีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ดังนั้น การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น จึงมีความสำคัญมากๆ หากพนักงานทุกคนในองค์กรได้รับการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นได้ ลดโอกาสการเสียชีวิตลง เช่น เมื่อเพื่อนร่วมงานเกิดหยุดหายใจกะทันหัน ผู้ที่ได้รับการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถทำ CPR ได้อย่างถูกต้อง โอกาสที่พนักงานคนนั้นจะเสียชีวิตจึงมีน้อยลง อบรมปฐมพยาบาล คืออะไร การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่ประสบอันตราย กำลังเจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บทั้งแบบเล็กน้อยและได้รับบาดเจ็บรุนแรง เป็นการให้บริบาลเพื่อรักษาชีวิต ป้องกันมิให้สภาพนั้นเลวร้ายลงกว่าเดิม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการฟื้นตัว หรือเป็นการรักษาในเบื้องต้น ก่อนมีการช่วยเหลือของบุคลากรทางการแพทย์ ส่วนการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น คือ การเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง เทคนิคการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความชำนาญ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการปฐมพยาบาลคอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา คอยฝึกสอนอย่างใกล้ชิด หลักสูตรการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฉบับปรับปรุงใหม่ มีหลักสูตรดังต่อไปนี้ การประเมินผู้ได้รับบาดเจ็บ 40 รายการ การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นแผลขนาดต่างๆ การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน การช่วยเหลือผู้ป่วยไฟฟ้าช็อต การช่วยเหลือผู้ป่วยจากภาวะกระดูกหัก การช่วยเหลือในกรณีจมน้ำ เรียนรู้อุปกรณ์ที่ใช้ปฐมพยาบาลในเบื้องต้น การทำ CPR ฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือ […]

Lifestyle

หลักการซื้อเพชร ที่คุณควรรู้

การเลือกซื้อเพชร ใช่ว่าจะเลือกแบบสุ่มสี่สุ่มห้าก็ได้ เพชรคืออัญมณีที่มีราคาแพงและหากคุณต้องจ่ายเงินจำนวนมาก เพื่อซื้อเพชรที่ไม่มีคุณภาพ แน่นอนว่าย่อมไม่คุ้มค่าและไม่มีใครอยากให้เป็นเช่นนั้น วันนี้เราจึงมีหลักการซื้อเพชรมาแนะนำ ถ้าอยากได้เพชรมีคุณภาพ จะต้องพิจารณาจากอะไร โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังวางแผนจะซื้อเพชรในเร็วๆ นี้ เพชรต้องมีใบเซอร์รับรอง หลักการซื้อเพชรคุณภาพ เพชรต้อมีใบ certificate ซึ่งเป็นใบรับรองของเพชร โดยเป็นเอกสารที่ระบุข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเพชรในแต่ละเม็ด ที่ผ่านการตรวจสอบในเรื่องของสี ขนาด ตำหนิ หรือมลทิน รวมถึงการเจียระไน อย่างไรก็ตาม ใบเซอร์ที่รับรองจะต้องออกโดยสถาบันอัญมณีสากลที่มีความน่าเชื่อถือ ในปัจจุบันมีสถาบันด้านอัญมณีหลายสถาบันทั่วโลก แต่ที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ก็คือสถาบัน GIA  ซึ่งเป็นสถาบันที่ศึกษาทางด้านอัญมณีศาสตร์ และเป็นสถาบันที่คิดค้นและพัฒนาการประเมินคุณภาพของเพชรโดยใช้หลัก 4C โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพสีของเพชรที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนระดับสี ยกตัวอย่างเช่น D มีค่าเท่ากับสีที่ใสบริสุทธิ์หรือเรียกกันว่าเพชรน้ำร้อยนั่นเอง นอกจากสถาบัน GIA แล้วก็ยังมีสถาบันอื่นๆ เช่น HRD IGI ราคาของเพชรอ้างอิงจากตาราง RAPAPORT จะรู้ได้อย่างไรว่าเพชรราคาเท่าไหร่ หลักการซื้อเพชรง่ายๆ คือให้ดูจาก Rapaport  ซึ่งเป็นตารางราคาเพชรที่ร้านค้าหรือลูกค้าใช้อ้างอิงในการซื้อขายเพชรกันทั่วโลก โดยจะออกทุกเดือน ราคาของเพชรมีหน่วยเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อกะรัต ซึ่งหลังจากที่ทางลูกค้าทราบคุณสมบัติของ 4C ก็สามารถอ้างอิงราคาได้จาก Rapaport อย่างไรก็ตาม ราคาที่อ้างอิงจาก […]