บริการสร้างบ้าน คุณภาพคุ้มค่า
Lifestyle

จ้างผู้รับเหมา หรือบริษัทรับสร้างบ้านดี ในการสร้างบ้าน

ในการสร้างบ้านให้ได้ตามแบบที่วางเอาไว้ การเลือกผู้รับเหมาในการสร้างบ้านคือตัวแปรสำคัญที่สุด เพราะหมายถึงคุณภาพในการสร้าง และความน่าเชื่อถือ ซึ่งในการจ้างผู้รับในการสร้างบ้านก็จะมีอยุ่ 2 แบบก็คือ การจ้างผู้รับเหมาทั่วไป กับการจ้างบริษัทรับสร้างบ้าน โดยทั้งสองแบบนี้จะมีความแตกต่างกันในหลายข้อ

เพื่อให้คุณเลือกผู้รับเหมาในการรับ บริการสร้างบ้าน คุณภาพคุ้มค่า เราจะมาดูความแตกต่างของผู้รับเหมาทั้งสองแบบนี้ก่อน จะได้ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าควรจะเลือกผู้รับเหมาแบบไหนดีในการสร้างบ้าน

การสร้างบ้านกับผู้รับเหมา

ข้อดี

ในการสร้างบ้านกับผู้รับเหมาทั่วไป ที่เป็นช่างพื้นที่แถวนั้น ไม่ได้เป็นบริษัทหรือว่าห้องหุ้นส่วน จะมีค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ถูกมาก เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่รับสร้างบ้านชื่อดัง  และในการเลือกจ้างผู้รับเหมา เราก็สามารถเลือกผู้รับเหมาที่รู้จักกันได้ หรือมีการแนะนำต่อๆ มา เรียกว่ามีความเป็นกันเองมากกว่า

ข้อเสีย

สำหรับข้อเสียของการจ้างผู้รับเหมาทั่วไปก็คือ คุรภาพของงานที่อาจจะไม่ได้ดีเพียงพอ และมาตรฐานในการทำงาน เนื่องจากเป็นการสร้างบ้านแบบราคาถูก ความเสี่ยงที่จะทำให้บ้านเกิดปัญหาในภายหลังมีความเป็นไปได้สูงมาก ถ้าหากผู้รับเหมาที่เลือกมาไม่ได้มีฝีมือในการทำงานจริง

และอีกหนึ่งปัญหาที่เจอบ่อยเกี่ยวกับผู้รับเหมาทั่วไปก็คือ ปัญหาในการทิ้งงานกลางครัน ปล่อยให้ผู้จ้างรับผิดชอบคนเดียว ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากกับเหตุการณ์ลักษณะนี้ เพราะการสร้างบ้านกับผู้รับเหมา ไม่ได้มีการทำสัญญาที่เป็นทางการ ส่วนใหญ่จะตกลงกันด้วยปากเปล่าเท่านั้น พอเกิดปัญหามาก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาผิดกับใครได้

บริการสร้างบ้าน คุณภาพคุ้มค่า

การสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้าน

ข้อดี

สิ่งแรกที่คุณจะได้จากบริษัทสร้างบ้านก็คือ บริการสร้างบ้าน คุณภาพคุ้มค่า ที่แตกต่างจากผู้รับเหมาทั่วไปแน่นอน และก่อนที่จะมีการเริ่มลงมือสร้างบ้าน จะมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน เกี่ยวกับแผนการทำงาน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุที่ใช้ รวมถึงกำหนดการในการส่งงาน ซึ่งจะมีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานทุกอย่าง และบริษัทสร้างบ้านก็ดำเนินงานด้วยขั้นตอนที่มี่มาตรฐานมากกว่า ตั้งแต่การออกแบบบ้านด้วยสถาปนิก

และควบคุมขั้นตอนการก่อสร้างด้วยวิศกรมืออาชีพ ทำให้งานออกมาตรงกับแบบที่วางเอาไว้ คุณภาพบ้านก็จะสูงกว่าผู้รับเหมาทั่วไปทำ

ข้อเสีย

ในส่วนของข้อเสียจะเป็นในส่วนของค่าจ้างที่แพงกว่าผู้รับเหมาทั่วไป เพราะว่าคุณภาพของการสร้างบ้านที่สูงขึ้น ก็ย่อมหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

เลือกแบบไหนดี

ในการเลือกผู้รับเหมาในการสร้างบ้าน ขอแนะนำว่าไม่ควรจะเลือกผู้รับเหมาที่ให้ราคาถูกที่สุดอย่างงเดียว แต่ควรจะเอาเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ตั้ง เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหากับบ้านในภายหลัง ยอมเสียเงินจำนวนมากกว่า แต่ได้คุณภาพที่ดีกว่า ก็ถือว่าคุ้มค่า

จากข้อเปรียบเทียบข้างต้น ทุกคนก็คงรู้แล้วว่า บริการสร้างบ้าน คุณภาพคุ้มค่า แบบไหนที่เหมาะกับบ้านของคุณที่สุด และก่อนที่จะตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาแบบไหน ก็ควรทำการบ้านให้ดีด้วยการหาข้อมูลของผู้รับเหมาก่อน เพื่อที่จะได้เลือกที่มั่นใจที่สุด ให้บ้านของคุณออกมาสวย ดูดี และมีมาตรฐานครบถ้วน